Bij PULSE dansschool wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw  deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. Hieronder staat precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PULSE dansschool verwerkt persoonsgegevens. Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mail adres
  • Geboortedatum
  • IBAN-rekeningnummer
  • Telefoonnummer

Deze gegevens worden gevraagd om de inschrijving van de leerling te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de leerling indien nodig. Het inschrijfformulier en de persoonsgegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen. Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd.

Machtigingsformulier automatische incasso

Leerlingen van de Balletschool betalen het lesgeld middels automatische incasso. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd:

  • Naam rekeninghouder
  • Adresgegevens
  • IBAN-rekeningnummer

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld.

Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso

Uitschrijven voor de lessen en automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk middels een uitschrijfformulier. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog maximaal 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Mailingen

Per e-mail worden leerlingen en hun ouders ook op de hoogte gesteld van belangrijke mededelingen. E-mails aan groepen leerlingen worden uitsluitend in BCC verstuurd, zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, tenzij de hele groep uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven prijs te stellen op een groeps e-mail.

Gegevens uitwisselen

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

De Balletschool geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

Iedere leerling, ouder of voogd (in het geval van minderjarige leerlingen) heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.